Yabancı olma hali sürekli midir?

Yaşadığımız süre boyunca nelere ne ölçüde yabancı olacağımızı, biraz biz biraz da yaşaya geldiğimiz hayat karar verse de, kimi olgular tarih sahnesinde insanların var olduğu sürece merak ettikleri ve edecekleri türdendir.

İlk insanlar için konuşursak; yabancılık ve yabancılığı bilgiye çevirme eğilimi ilk olarak, insan doğa ilişkilerinden ortaya çıkmıştır. Doğada gördüğü her şeye karşı merak içerisinde ve yabancı olan insan onları bir şekilde kullanmaya ve onlar hakkında bilgi edinmeye başlamıştır. Yani yabancılık bir süre sonra bilgi birikimine dönüşmüştür. Bu birikim, günümüzde bile henüz bitmemiştir. İnsanlar hâlâ doğal mucizelere inanmakta, doğal ilaçlarla tedavi olmakta veya doğada bulunan her şeyi bir şekilde kullanmak ya da ne işe yaradığını öğrenmek için araştırmalar yapmaktadır. Yani birçok veri elde edilmiş olmasına rağmen insanların yabancı olduğu daha birçok şey bulunmaktadır. Aynı şekilde, hayvanlar alemi de incelenmekte ve çözümlenmeye çalışılmakta ve yabancı olduğumuz bir çok şey aydınlanmasına rağmen, halihazırda okyanus derinliklerinde yaşayan altmış bin varlık olduğu bilinmekte ancak onların ne olduğuna dair günümüzde bile yabancı kalınmaktadır.

Gelişen dünya ve farklı ihtiyaçlar sebebi ile insanlar artık belli şeylere yabancı belli şeylere tanıdık olma durumundadır. Daha önceki dönemlerde herkesin ilgisini uyandıran bir durum günümüzde branşlaşmış ve belli bir zümreye hitap eder hale gelmiştir. Bunun sebebi, dünyada yabancı olduğumuz her şeyin sayısının her geçen gün azalmasıdır. Ve bilginin çok kolay erişilebilir olduğu çağımızda, önceden yıllarca araştırma veya okuma gerektiren bir yabancılığı gidermek, şu an sadece yabancı olunan şeyi google arama motoruna yazmak kadar kısa bir sürede elde edilebilmektedir.

Yabancı olma hali nasıl ortadan kalkar?

Merak. İnsanoğlunu bu denli atılımlarla ileriye götüren, onlara çok daha rahat bir hayat sağlayan basit bir duygu… Her zaman “Daha ileride ne var?”, “Bir sonraki aşama ne?”, “Bu niye böyle?” diye sorgulatan ve geri dönütte devamlı bir şeyler öğrenmesini sağlayan bir duygu… Ancak, o denli karmaşık ve sonu görülmez ki… Merak şüphesiz insanın en temel duygusudur. Yabancı olma hali de şüphesiz merak varsa ortadan kalkar. Sizi örnek alalım, neye dayanarak burada bunları okuyor olduğunuzu ve öğrendiğinizi söyleyebilirsiniz? Merak, merak, merak… Dolayısıyla meraklı olma, bazı olgular hakkında biraz daha düşünme bizleri hem cinslerimizden ayırır. Peki, bunu bu sebeple mi yapıyoruz? Tabii ki hayır… Bunu yapmamızın sebebi kendi yabancılığımızı gidermek…

Peki, ben neye yabancıyım nereden bileyim?

Neye yabancı olduğunuzu anlamak basit… Bir kere dış topluma yabancısınız… Çevrenizdeki diğer insanlara, yani Türkiye’de yaşayanlara… Ancak onların ne yediğini, içtiğini, nasıl konuştuğunu yani yaşamsal özelliklerini biliyorsunuz. Peki ya dış dünyanın? Bunu da öğrenmek için sorular sorun kendinize… Kendi bilgi dağarcığınızı yoklayın… Sorularla… Ben neye yabancıyım? Mesela bir İngiliz ile konuşup anlaşabilir miyim? Yoksa ona yabancı mıyım? Japonya’ya gittiğimi varsaysam ne yerim? Ya da onlar ne yer? gibi…

İnsanoğlu nelere yabancıdır?

Bilmediği her şeye… Tanımadığı herkese…

Herkesi nasıl tanıyalım ki? Ya da her şeyi nasıl bilelim?

Herkesi tanımak ve her şeyi öğrenmeye çalışmak zaten yabancı olmak halinden bizi kurtaramaz. Bizi diğer insanlara göre daha yabancı bir hale sokar. Ancak girişte de değinildiği gibi bazı türden şeyler vardır ki bunlara yabancı olmak kabul edilemez…

Daha kısıtlı çerçevede?

En çok yabancı olma hali insan ve diğer insanların yaşam özelliklerine dayanan yabancı olma halidir. Yani hepimiz ve bizden öncekiler diğer insanların yaşantılarını merak etmişlerdir ve onlara yabancı kalmışlardır. 

Bu yabancı kalınan olguları örneklesek?

Yabancı dil mesela… İnsanların diğer insanları görür görmez yabancı oldukları en temel ve en esaslı durum… Yıllardır üzerine basılan fakat çıkan onca sese rağmen önemsenmeyen olgu…  Herkesin iyi ya da kötü, yeterli ya da yetersiz yabancı dil düşüncesi vardır.

Ya da kültür… Diğer insanlar ne yer, ne içer, neye güler, neye ağlar, nasıl konuşur, nerelerde gezer? gibi kendi merak sisteminiz ile elde edebileceğiniz daha birçok şey de yabancı kalınan olguları örnekler…

Yaşam tarzı… Diğer insanların yaşam tarzı da yabancı olma halini ortadan kaldırır.

İyi de, bunlar benim ne işime yarayacak?

Tam bir Türk gibi konuştunuz… Olayı şu noktada düşünmek gerekir; ilim öğrenmek… Herhangi bir şeyi çok az bir farkla bile olsa diğer insanlardan fazla bilmek… Bu size farktan ötürü bir şey katmaz. Ünlü bir insanın gün içinde yaptıklarını öğrenmeye yönelik ayrılan çok kısa bir vakitle bile, yabancı olunan birçok şey öğrenilebilir.

Yahu, her şeye yabancıyım ben… Nereden başlayacağım? 

Temel bir çok şeyin ve girişte değinildiği gibi sizin bilmek zorunda olmadığınız dolayısıyla yabancı olduğunuz şeyleri geçin… Yani, eğer bir buzdolabı tamircisi değilseniz bir buzdolabı nasıl çalışır? ile ilgilenmeyin. Dış dünyaya dönün… Sizin bulunduğunuz ortamdaki insanların bilmediği şeylere çevirin yüzünüzü… Yabancı Dil, Dile Özgü Fikirler ile devam edin.

Yorum Yap

E-posta adresiniz yayınlanmayacak. Gerekli alanlar * ile işaretlenmişlerdir