YABANCI OLMA HALİ

Yabancı olma hali sürekli midir? Yaşadığımız süre boyunca nelere ne ölçüde yabancı olacağımızı, biraz biz biraz da yaşaya geldiğimiz hayat karar verse de, kimi olgular tarih sahnesinde insanların var olduğu sürece merak ettikleri ve edecekleri türdendir. İlk insanlar için konuşursak; yabancılık ve yabancılığı bilgiye çevirme eğilimi ilk olarak, insan doğa ilişkilerinden ortaya çıkmıştır. Doğada gördüğü […]

YABANCI DİL, DİLE ÖZGÜ FİKİRLER

Yabancı dile özgü fikirler İnsanların en yabancı olduğu kavramların başında adından da anlaşıldığı gibi “yabancı dil” gelmektedir. Daha doğrusu, insanoğlunun var olduğu günden bu yana kullana geldiği ve merak ettiği olgu dil olgusudur. Bu sebeple yabancı listemizin başında “yabancı dil” gelmektedir. İnsanlar öncelikle dil üretirler ve sonrasında diğer dilleri öğrenirler. Kendi dilleri ve edindikleri yabancı […]

DİL VE İNSAN

DİL nedir? Bir organ. Evet doğru… Dilin üretim süresince seslerin düzgün olarak sesletilmesinde çok etkin rol oynayan bir organ… Başka dil de mi var? Elbette… Bir de bir duyguyu, durumu, eylemi, düşünceyi iletişim amacı ile diğer insanlara aktarmayı sağlayan sözcüklerden, işaretlerden ve anlamlı sözcük dizilerinden oluşan bir yapı var. Dil neden var peki? İnsan sosyal […]

DİL VE TOPLUM

Her şey aynı dil ile aktarılabilir mi? Tabii ki hayır… Çünkü diller de insanlar gibi çeşit çeşittir. Ve bu çeşitlilik ve dünyayı algılama biçimleri, toplumların dilleri arasında da bir değişkenlik meydana getirmektedir. Tüm diller birbirinden farklı mıdır? İlk bakışta, görünüşte evet, yapıda ise hayır… Tüm dillerde sözcükler farklı farklı olsa da, temel yapı aynıdır. Bir […]

DİL VE YAPISI

Dil nelerden oluşur? Bu soru çok geniş bir konuyu yargılıyor. Tabii ki nelerden oluştuğu söylenecek. Ancak şimdi değil de biraz ileride… Temel olarak seslerden oluşur denilebilir. Sesler mi? a, b, c, d gibi mi? Hadi canım! Tabii ki. Çünkü, sözcükler seslerden oluşur. Daha sonra o sözcüğe ek başka anlamlar da yüklenebilir. Ancak bir dilin temel […]

BEBEK DİLİ VE ANADİL EDİNİMİ

Herkesin anadili var mı? Elbette… Belli bir çevrede doğmuş her insan bir dile sahip olur ve bu dil onun ana dilidir. Anadili olmayan var mı? Elbette… Temel dil edinim sürecinde dile özgü yapılarında sorun olan her bir birey ana dile özgü problemler yaşayabilir. Ancak bu insanlar da doğrudan olmasa da bir şekilde anadile sahiptirler. Dilden […]

YABANCI DİL EDİNİMİ

Yabancı dil nedir? Anadilin haricinde, öğrenmek istediğiniz veya öğrendiğiniz diğer diller yabancı dillerinizdir. Nasıl edinilir? Eğer anadiliniz ile konuşabiliyor ve iletişim kurabiliyorsanız bir başka yabancı dili de öğrenebilirsiniz. Neden edinilir? Birçok farklı sebeple bir başka yabancı dile sahip olmanız gerekebilir. Bu sebeple neden edinileceği sizde saklıdır. Peki, bir nedenim yoksa? Günümüz dünyasında önceliği olan veya […]

YABANCI DİL ÖĞRENCİLERİNE TAVSİYELER

Yabancı dil öğrenmek istiyorum. Ama neden? Öncelikle dil eğitiminin size ne yönde katkı sağlayacağını kesinleştirmiş ve buna tüm kalbinizle inanmış olmanız gerekmektedir. Bu aşamada hangi dilin eğitimini alacağınıza da karar vermiş olmalısınız. Yani sizi gününüz koşullarında hangi dili bilmek bir adım öteye götürecektir bunu iyice tahlil etmeli ve buna göre bir dil eğitimi almalısınız. Hiç […]

BEYİN VE DİL

Dilsel organlar nelerdir?  Dilsel, yani dil ediniminde ve öğreniminde etkin rol oynayan organlar ve sistemler; beyin ve düşünme sistemi, kulaklar ve işitme sistemi, gözler ve görme sistemi, akciğerler ve solunum sistemi ile gırtlak (ses telleri) ağız, dudaklar, dil, dişler ve bunları betimlemek için kullanılan konuşma sistemidir.  Beyin ve Dil ilişkisi nedir? Günümüze kadar ve hâlâ […]

BEYNİMİN SAĞ YARIM KÜRESİNİ Mİ KULLANIYORUM? YOKSA SOLUNU MU?

Ben de ölçsem? Tabii ki… Bu test Nobel ödüllü Prof. Roger Sperry tarafından geliştirilmiş ve dünya çapında kabul gören beyin testidir. Testte genel sorulardan oluşan 30 soru bulunmaktadır. Testte A: 2 puan, B: 1 puan ve C: 0 puandır. Tüm testi yanıtladıktan sonra, toplam puanınıza göre test sonunda verilen değerlendirme bölümünü okuyarak beyninizin hangi yarımkürenizi […]

  • 1
  • 2